SymbolBidAskLastOpenHighLowChg.Chg. %Time
 ZAR/GBP0.061950.061970.061960.061430.062020.06133+0.00050+0.81%23/02
 ZAR/USD0.086510.086620.086570.085730.086630.08552+0.00080+0.93%23/02
 EUR/USD37.300037.35001.23041.23301.23371.2280-0.0026-0.21%23/02
 USD/JPY106.78106.80106.79106.75107.13106.51+0.04+0.04%23/02
 GBP/USD1.39731.39761.39751.39541.40051.3906+0.0021+0.15%23/02
 USD/CAD1.26541.26561.26551.27041.27531.2620-0.0049-0.39%23/02
 EUR/GBP0.88040.88060.88050.88380.88380.8787-0.0033-0.37%23/02